lv-Sāc ar sevis izprašanu... 

2018-09-05

Ievadlekcija lekciju kursam "Enerģiju harmonija un balanss kā dzīves uzlabošanas instuments" 05.09.2018 plkst. 19:00 

Katrs šajā pasaulē ir individuāls, katram ir savi prieki, bēdas, problēmas vai pat varbūt kādu ir piemeklējusi milzīga pazaudēšanās un apjukuma sajūta. 

Šis lekciju kurss ļaus IKVIENAM iedziļināties sevī, saprast lietu būtību un situācijas. 

Runāsim par:

1) Enerētiskajiem centiem (čakru) darbību, ko tās nozīmē un kā to izprašana un attīstīšanas spēj palīzēt ikdienā un dzīvē kopumā;

2) Pūļa un sociuma ietekmi un tā enerģētikas harmonizēšanu;

3) Lokācijas izvēle un ietekme uz cilvēka pašsajūtu;

4) Dzīvesvietas enerģētikas harmonizēšana pēc senas Indijas zinātnes par māju enerģētisko celšanu un enerģētisko labiekārtošanu ieskats;

5) Visuma zīmēm un to ievērošanu, neievērošanu, reaģēšanu un ietekmi uz cilvēka dzīvi;

6) Psiholoģisko faktoru ietekmi veselībā, to sakarībām un novērojumiem.


Šis lekciju kurss ir paredzēts visiem cilvēkiem,kuri vēlas sākt izprast sevi un iedziļināties lietu būtībā. 

Pēc kursa apgūšanas, tiks izsniegta apliecība! (32 ak.st.) 

05.09.2018 - ievadlekcija 

12.09; 19.09.; 26.09; 3.10; 17.10; 24.09; 31.09; 7.11; 14.11; 21.11 - lekcijas

Apgūstot šo lekciju kursu ir iespēja turpināt 2. moduļa praktisko lekciju kursu "Holistiskā dzīvošana" (42 ak. st.)  un/ vai  3. moduļa praktisko lekciju kursu "Veselums " (50 ak. st.) 

Apgūstot visus 3 moduļus tiek izsniegts SERTIFIKĀTS  "Dzīves ceļojuma terapeits"

PIEEJAMA ARĪ TĀLMĀCĪBA! 

Piesakies lekciju kursam: